Erinevate juhtumite lihainspektsiooni otsused

1. Täiendavalt erinevate lihainspektsiooni otsuste kohta on võimalik lugeda Toidu ja Põllumajandusorganisatsiooni lehelt klikkides järgneval lingil:
http://www.fao.org/docrep/003/t0756e/t0756e00.htm

2. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 853/2004, 29. aprill 2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid.  
(Regulation(EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin) 

·  3. EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 854/2004, 29. aprill 2004, millega kehtestatakse erieeskirjad inimtoiduks ettenähtud loomsete saaduste ametlikuks kontrollimiseks.
(Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific rules for the organisation of official controls on products of animal origin intended for human consumption)

<< Eelmine leht
/ Järgmine leht >>