Erinevate juhtumite lihainspektsiooni otsused


                                     
ÕPIOBJEKTI KIRJELDUS

Õpiobjekti kasutatakse õppeaines - Lihainspektsioon VL.0434

Õpiobjekti teema: Erinevate juhtumite lihainspektsiooni otsused

Õpiobjekti maht: 15 tundi (0,4 õppenädalat = 0,6 EAP) 

Õppekava: Veterinaarmeditsiin (398)

Sihtrühm: Veterinaarmeditsiini viienda kursuse üliõpilased

Õpiobjekti raskusaste: keskmine raskusaste

Õpijuhis: Peatükkides leidub mõtlemisülesandeid, millele klikates on võimalik koheselt kontrollida oma teadmisi. Õpiobjekti sees olevatele küsimustele (rohelist värvi kiri) klikates on võimalik teada saada põhjalikum vastus. Lühiküsimustele lühivastuse teadasaamiseks tuleb klikata nupukest "Vastus".  Õpiobjekti läbitöötamise järel on võimalik omandatud teadmisi ja tekstist arusaamist kontrollida enesekontrolli testiga, kus tuleb valikvastuste hulgast leida üks õige vastus. Õppijale näidatakse tema tulemust protsentides. Testi võib korrata soovitud hulgal. Tulemusi ei salvestata.

Õpieesmärk: Õpiobjekt aitab omandada ante ja post mortem hindamise tulemusi tapamajas ja visualiseerida erinevatel loomaliikidel esinevaid haiguseid. Õpiobjekti materjali läbimine tagab tulevastele veterinaarametnikele paremad teadmised ante ja post mortem esineda võivatest haigustest, erinevatest lihainspektsiooni otsustest ning seeläbi tagatakse tarbijatele ohutu liha ja lihatooted. Õpiobjekti läbitöötamine on vajalik aktiivselt seminaritöös osalemiseks.

Võtmesõnad: lihainspektsiooni otsused, ante ja post mortem haiguste tunnused, inspekteerimisega seonduv seadusandlus.

Eesmärk: Õpiobjekti eesmärk on toetada õppeaine omandamist

Õpiväljundid: Õpiobjekti läbitöötamise järel üliõpilane:

on teadlik erinevate loomaliikidel esinevatest ante ja post mortem probleemidest;

on teadlik erinevate loomaliikidel esinevate haiguste lihainspektsiooni otsustest; 

teab erinevate haiguste esinemissagedust;

teab erinevate haiguste esinemise põhjuseid ja levimise viise;

teab seda, kust tulevad nõuded ante ja post mortem hindamiste teostamiseks;

omab võimalust enesekontrolliks.

Tehnilised nõuded õppija arvutile: Vajalik on arvuti kõlarite või kõrvaklappide olemasolu. Videofailide vaatamiseks peab arvutisse olema installeeritud Flashplayer (). Pdf failide avamiseks on vajalik, et arvutisse oleks installeeritud Adobe Acrobat Reader (). Õpiobjekt (sh enesekontrolli test) avaneb järgmiste brauseritega: Internet Explorer, Mozilla Firefox, SAFARI ja OPERA.

Tehniline teostus: kasutatud on JavaScripte, Edicy,  iSpring Free ja HotPotatoes programmi. 

Viited: Õpiobjektis kasutatud kirjandusele ja pildimaterjalile on viidatud "Kasutatud kirjanduse" peatükis.

Õpiobjekti läbi töötamiseks loe kõik avanevad leheküljed lõpuni ning järgi lehekülje lõpus olevaid suuniseid!

Valmimise aasta: 2012

Õppejõud ja tehniline teostus: dotsent Terje Elias


Vaata ka teisi samas õppeaines kasutatavaid õpiobjekte -

http://loomadeheaolutranspordil.edicypages.com/et

http://www.pollumajandusloomadeuimastamine.edicypages.com/

http://www.loomaliikideinspekteerimine.edicypages.com/

http://riskitegurigaloomnematerjal.edicypages.com  

http://kaladeinspekteerimine.edicypages.com/et


Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Järgmine leht >>